Αναστολή των πλειστηριασμών έως τις 30 Μαΐου

Bookmark and Share

Αναστέλλονται από την πρώτη του χρόνου και μέχρι τις 30 Μαΐου οι πλειστηριασμοί για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ.
Για την αναστολή εκδόθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από .πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διασφαλίζεται έτσι η άμεση ισχύ της αναστολής των πλειστηριασμών, ώστε να αποτραπούν και οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί για τις πρώτες εβδομάδες του έτους.
Με σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή θα παραταθεί μέχρι τις 30.6.2011, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, και η απαγόρευση των πλειστηριασμών που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, ανεξαρτήτως ποσού της απαίτησης.

Η απαγόρευση αυτή προβλέπεται ήδη στο νόμο 3869/2010 για τη «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου 2010 και γι' αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

.
 

© Copyright 2009-2010 newscity1.net | All rights reserved. | Contact: info@newscity1.net