Αν το Internet ήταν πλανήτης

Bookmark and Share

Ο πληθυσμός κάθε διαδικτυακής κοινότητας αντιστοιχεί στο μέγεθος κάθε αποτυπωμένης χώρας. Είναι εμφανές ότι το Facebook κυριαρχεί στον πρωτότυπο αυτό χάρτη ενώ... μεγάλες είναι και οι... χώρες του .Twitter και του Youtube.
Ανθηση γνωρίζουν και οι «χώρες» του Farmville αλλά και του Happy Farm όπως και στην κανονική διαδικτυακή ζωή. Η θάλασσα των memes (περιστασιακές μανίες του διαδικτύου) αγκαλιάζει κάποιες από τις νότιες χώρες.

Παρατηρώντας προσεκτικά το χάρτη, καθένας μπορεί να ανακαλύψει και διάφορες άλλες κοινότητες που ίσως δεν γνωρίζει αλλά έχουν επιτυχία στους δικτυωμένους όλου του κόσμου. Μπορείτε να δείτε τη "φανταστική γη" του διαδικτύου στο site του Ράνταλ!
.
 

© Copyright 2009-2010 newscity1.net | All rights reserved. | Contact: info@newscity1.net